ტრენინგის მასალები

გენდერული თანასწორობა ადგილობრივ დონეზე

გენდერული ბიუჯეტირება ადგილობრივ დონეზე

გენდერული თანასწორობის მხარდაჭერის საუკეთესო პრაქტიკები თანამონაწილეობითი ბიუჯეტირების გამოყენებით

ადგილობრივი თვითმმართველობის ასოციაციები – გენდერული თანასწორობის ხელშემწყობები ადგილობრივ დონეზე

სექსიზმის პრევენცია და აღკვეთა ადგილობრივ დონეზე

Scroll to Top