ვიდეო და ვიზუალური მასალები

ნინო ზურაბიშვილი – ბავშვთა უფლებების კოდექსი და თვითმმართველობა

დავით მელუა – კანონი შშმ პირების უფლებების შესახებ და ადგილობრივი თვითმმართველობა

ნათია ღვინაშვილი – ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და კაცთა თანასწორობის შესახებ ევროპული ქარტია
Scroll to Top